Vetnes Betong AS

Simen Møll

Simen Møll – Forskalingssnekker/ Medeier


Alexander Tønnessen – Forskalingssnekker


Anton Skeie Berg – Lærling